Kata WM, Aegypten

Start: 20.06.2011 08:00

Ende: 21.06.2011 18:00