Nage-No-Kata Turnier, Sion (ohne Team)

Start: 24.01.2015 09:00

Ende: 24.01.2014 17:00