Nage-No-Kata/Kime-No-Kata Turnier, Meyrin (ohne Team)

Start: 01.11.2015 08:00

Ende: 01.11.2015 17:00